Dom studencki

Adres

Ul. H. Pobożnego 9, okolice placu Bema,

Administracja

Biuro czynne dla studentów: 8.00-15.00 (Poniedziałek – Piątek)

mgr Magdalena Kowalczyk – Kierownik Domu Studenckiego

Teresa Graczyk - samodzielny referent

tel. kontaktowy: 071 3215568

e-mail: akademik@asp.wroc.pl

Recepcja całodobowa

tel. kontaktowy: 071 3210306

Warunki mieszkalne

Akademik oferuje 81 miejsc dla studentów. Budynek 6 piętrowy.

Do dyspozycji mieszkańców:

świetlica, pralnia,

suszarnia, kuchnie,

łazienki, pracownie

Studenci mają dostęp do internetu.

Cennik

Miejsce w pokoju:

- 8 miejsc - 550zł (od osoby/ miesiąc) - pokoje 2 osobowe z łazienką

- 20 miejsc - 490zł (od osoby/ miesiąc) - 2 pokoje (moduł) z łazienką

- 53 miejsca - 380zł (od osoby/ miesiąc) - łazienki na korytarzu

Informacja dla studentów

Termin składania dokumentów w sprawie miejsca w akademiku:

Dla studentów II – V Roku – 26.05.2017 r

Dla studentów, którzy dostali się na I rok studiów - 25.08.2017 r

Dokumenty, które należy złożyć:

podanie – podanie do pobrania na stronie internetowej www.asp.wroc.pl, lub w administracji DS

oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – rok 2016.

Po terminie podania nie będą rozpatrywane

Dokumenty prosimy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Dom Studencki ASP

ul. Henryka Pobożnego 9

50 – 241 Wrocław

Coś o nas

Sympatyczni ludzie.
Miła atmosfera.
Sami artyści

Załączniki