Plany zajęć, kalendarz akademicki

Kalendarz akademicki 2016/2017

Semestr zimowy:

 • zajęcia zorganizowane rozpoczynają się  3 X 2016r. i trwają do 1 II 2017r.
 • w dniu 1 lutego (środa) zajęcia odbywają się według piątkowego planu zajęć
 • ferie świąteczne trwają od 24 XII do 8 I 2017r.
 • ferie semestralne trwają od 8 II do 12 II 2017r.
 • dodatkowe dni wolne: 31X, 1XI (Święto Zmarłych), 11XI (Święto Niepodległości)
 • sesja egzaminacyjna trwa od 2 II do 7 II 2017r.
 • poprawkowa sesja egzaminacyjna od 13 II do 28 II 2017r.

Semestr letni:

 • zajęcia zorganizowane rozpoczynają się 13 II trwają 15 tygodni do 7 VI 2017r.
 • ferie świąteczne trwają od 12 IV do 18 IV 2017r.
 • dodatkowe dni wolne: 1 V (Święto Pracy), 2 V, 3V ( Święto Konstytucji 3-maja), 15 VI (Boże Ciało)
 • sesja egzaminacyjna trwa od 8 VI do 21 VI 2017r.
 • obrony prac dyplomowych od 15 V
 • poprawkowa sesja egzaminacyjna od 11 IX do 22 IX

*W przypadku, gdy termin rozpoczęcia praktyk, plenerów przypada na termin od 11 września, dziekan wydziału może ustalić wcześniejszy termin rozpoczęcia sesji poprawkowej

PLANY ZAJĘĆ znajdują się w zakładkach Wydziałów.

umieścił

M.Szumiejko DOS

Załączniki