Katedra Scenografii

Kierunek SCENOGRAFIA

(studia jednolite magisterskie, 5-letnie)

Kierownik Katedry - prof. asp Elżbieta Wernio

W roku akademickim 2011/12 na Wydziale Architektury Wnętrz
i Wzornictwa powstała Katedra Scenografii i został uruchomiony nowy Kierunek. Utworzenie Kierunku pozwala realizować  własny tryb kształcenia scenografów teatralnych, filmowych i lalkowych. Scenografia  jest  jednym  z  kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, który można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych, jako drugi kierunek bez wnoszenia opłat.

Program kształcenia dla studiów stacjonarnych magisterskich oparty jest o dwa podstawowe bloki przedmiotów - grupę przedmiotów podstawowych i grupę przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne oraz nauczanie uzupełniające.

Zasady rekrutacji, limity przyjęć i plany studiów są dostępne na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - www.asp.wroc.pl

W wyniku porozumienia Rektorów trzech uczelni artystycznych Wrocławia: Akademii Sztuk Pięknych, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Filia we Wrocławiu i Akademii Muzycznej, nawiązano współpracę w zakresie realizacji spektakli produkowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, co stwarza studentom okazję do wielopłaszczyznowego wykorzystania oferowanego spectrum możliwości realizacyjnych.
Dostrzegając potrzebę rozszerzenia wspólnie podejmowanych działań o możliwość realizacji form filmowych, trzy uczelnie artystyczne Wrocławia wyraziły wolę współpracy z Wrocławską Szkołą Filmową Mastershot. Porozumienie otwiera przed studentami Katedry Scenografii nowe możliwości poznawania kolejnej specyfiki zawodu - scenografii filmowej. Pracownia Scenografii Filmowej w Katedrze Scenografii stwarza szansę na realizacje studenckie w dziedzinie filmu fabularnego, krótkometrażowego, telewizyjnego
i dokumentalnego.

W ramach rozwoju Katedry powstała także przestrzeń studyjna na potrzeby realizacji miniatur teatralnych.

Studenci realizowali dotychczas scenografie do dyplomów aktorskich i lalkarskich, także etiud semestralnych na Wydziale Reżyserii PWST. Uczestniczyli dwukrotnie w Międzynarodowym Quadriennale Scenografii w Pradze, prezentowali swoje prace podczas ogólnopolskich wystaw i festiwali teatralnych, m.in. w Opolu, Poznaniu, Krakowie, dorocznie w Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, brali udział w międzynarodowych warsztatach “Winter Circus” w Gandawie (Belgia).

Pracownie:

Pracownia Scenografii Teatralnej

Przedmioty:

Projektowanie Scenografii i Kostiumu w Teatrze

prof. asp dr hab. Elżbieta Wernio,

Technologie Teatralne

ad. dr Damian Banasz

Pracownia Ubioru Kreacyjnego

Przedmioty:

Projektowanie Ubioru Kreacyjnego
ad. dr hab. Urszula Smaza-Gralak

Projektowanie Kostiumu Teatralnego I Filmowego

ad. dr hab. Urszula Smaza-Gralak

Pracownia Scenografii Filmowej i Telewizyjnej

ad. dr hab. Michał Hrisulidis “

Pracownia Scenografii Lalkowej

ad. dr Mateusz Mirowski

Pracownia Innych Form Teatralnych
Przedmioty:

Koncepcje  Performersko-Happeningowe

prof. Michał Jędrzejewski,  

Teatr Formy i Przedmiotu

ad. dr hab. Wojciech Jankowiak

W grupie przedmiotów podstawowych m.in.:

Historia Stroju i Wnętrz

dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka

Zagadnienia Teatru i Dramatu                   

mgr Krzysztof Kopka

Propedeutyka Zarządzania Własnością Intelektualną

dr Anna Poznańska

Komputerowe Wspomaganie Projektowania -3d

dr Witold Owczarek

Na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa prowadzone są Studia podyplomowe DYSCYPLINY PLASTYCZNE W ARCHITEKTURZE realizowane w trybie dwuletnim na kierunku Architektura Wnętrz.

Kierownik studiów – prof. Michał Jędrzejewski

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.asp.wroc.pl