Katedra Projektowania Graficznego

Kierownik Katedry: Ad. dr hab. Andrzej Moczydłowski

Katedra Projektowania Graficznego skupia w sobie rozległą problematykę treści, zagadnień i dziedzin projektowania. Prowadzi dla studentów całego wydziału kształcenie podstawowe obejmujące takie przedmioty jak kompozycja brył i płaszczyzn dla roku pierwszego, liternictwo i podstawy typografii (rok I) oraz podstawy projektowania graficznego, również dla roku pierwszego. Warsztaty komputerowe wprowadzają w tajniki nowoczesnego projektowania stanowiąc na latach wyższych jedną z wiodących technik grafika-projektanta.

Strukturalnie Katedra obejmuje Pracownię Kształcenia Wstępnego dla studentów I i II roku, trzy dyplomujące Pracownie Projektowania Graficznego oraz dyplomującą Pracownię Rysunku Zawodowego. Pracownie dyplomujące prowadzą kształcenie dla specjalności projektowanie graficzne i uzupełniają program studiów studentów innych specjalności. Katedra prowadzi również odrębne przedmioty specjalnościowe - publikację elektroniczną oraz introligatorstwo.

Obok studiów stacjonarnych Katedra Projektowania Graficznego prowadzi równolegle dwustopniowe studia niestacjonarne na kierunku grafika o specjalności projektowanie graficzne.

Pracownie

Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej

Prof. n. Artur Skowroński
As. Krzysztof Grudziński 

Pracownia Wydawnictw

Ad. dr hab. Andrzej Moczydłowski
Ad. dr Tomasz Pietrek
St. wykł. Jacek Kotowicz

Pracownia Projektowania Graficznego I - dyplomująca

Prof. zw. Jan Jaromir Aleksiun
As. Joanna Skrzypiec

Pracownia Projektowania Graficznego II - dyplomująca

Prof. zw. Eugeniusz Smoliński
Ad. dr Łukasz Paluch
As. Joanna Jopkiewicz

Pracownia Projektowania Graficznego III - dyplomująca

Prof. zw. Ludwik Żelaźniewicz
Ad. dr Magdalena Wosik
As. Michał Matoszko

Pracownia Projektowania Graficznego IV - dyplomująca

Ad. dr Tomasz Broda

Pracownia Książki 

As. Maciej Majchrzak

Przedmioty prowadzone w Katedrze

Techniki informatyczne

St. wykł. Jacek Kotowicz

Narzędziowe programy graficzne

St. wykł. Jacek Kotowicz

Warsztaty

Warsztat introligatorski

Prac. techn. Andrzej Włodarski

Warsztat komputerowy

Prac. techn. Marcin Kowalczyk