Stocki Piotr

Piotr Stocki
Wydzial Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Katedra Wzornictwa
Pracownia Projektowania Środków Transportu

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 2003. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych We Wrocławiu na wydziale AWiW dyplom w pracowni Projektowania Środków Transportu 2008. Od 2009 asystent w pracowni Projektowania Środków Transportu, opiekun Galerii De (budynek D przy Traugutta 19/21).

Załączniki