Dokumenty do pobrania

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Rejestracja on-line

rozpoczęcie rejestracji od 18.05.2017 r. na stronie www.asp.wroc.pl zakładka Rekrutacja/Egzaminy - System Rekrutacji Elektronicznej.

Kandydat zakłada konto on-line i otrzymuje automatycznie zwrotny e-mail z loginem i hasłem do swojego konta, które będzie wykorzystywał w dalszym procesie rekrutacyjnym. Wypełnia dane osobowe, ankietę zatwierdza.

W przypadku zmiany danych osobowych kandydat może zawsze zalogować się ponownie i poprawić dane za każdym razem zatwierdzając ankietę. Dane muszą być uzupełnione do 23 czerwca 2017r.

Egzaminy wstępne

harmonogramy na poszczególne wydziały w załączeniu


info./zam: M. Szumiejko DOS

Załączniki