Kontakt

Adres:
ul. Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław

Telefony:
Centrala Plac Polski: (+48 71) 343 80 31, 32, 33, 34
Budynki przy ul. Traugutta 21 centrala: (+48 71) 343 84 51

Rektor
Prof. Piotr Kielan
tel./fax.: (+48 71) 343 15 58
e-mail: rector@asp.wroc.pl

Prorektor ds. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą
dr hab. Aleksandra Janik, prof. ASP

tel:(+48 71) 343 25 37, fax: (+48 71) 343 15 58
e-mail: proranz@asp.wroc.pl

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
dr hab. Beta Mak- Sobota, prof. ASP
tel. (+48 71) 343 25 37, fax: (+48 71) 343 15 58
e-mail: prordyd@asp.wroc.pl

Kanclerz
Inż. Wojciech Orzechowski

(+48 71) 343 36 68
e-mail: kanclerz@asp.wroc.pl

Kwestor
Mirosława Wasielewska
tel: (+48 71) 342 72 10
e-mail: mwas@asp.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kształci studentów na czterech wydziałach:
Wydział Malarstwa Rzeźby: (+48 71) 343 80 31 wew. 221
Wydział Grafiki: (+48 71) 343 80 31 wew. 227
Wydział Ceramiki i Szkła: (+48 71) 343 80 31 wew. 216
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa: (+48 71) 343 80 31 wew. 214

Dział Organizacji Studiów:  (+48 71) 343 80 31 wew. 215

Biblioteka: (+48 71) 343 80 31 wew.219

Muzeum Uczelni: (+48 71) 343 84 51 wew. 117

Dom Studencki: ul. H. Pobożnego 9, (+48 71) 321 03 06 - portiernia, (+48 71) 321 55 68 - biuro

Ośrodek Plenerowy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - Dom Pracy Twórczej w Luboradowie
rezerwacja pod telefonem: (+48 71) 343 80 31

Biuro współpracy z zagranicą
Anna Trzuskolas
tel/fax: (+48 71) 343 80 31 wew. 232
e-mail: international@asp.wroc.pl
(BWzZ nie zajmuje się rekrutacją studentów zagranicznych, tylko wymianami studentów i dydaktyków)

Sekretariat studiów doktoranckich
Monika Łukasik-Duszyńska
tel. (+48 71) 34 380 31 wew. 215
e-mail: m.lukasik@asp.wroc.pl

Sekcja Projektów Zewnętrznych
Anna Czajka
e-mail: acz@asp.wroc.pl

Biuro Promocji
Aleksandra Zaczek-Gbiorczyk
e-mail: promocja@asp.wroc.pl