Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe - kierunek MALARSTWO,

Plany zajęć, terminarz zjazdów w roku akademickim 2016/2017 w załączeniu


Studia Podyplomowe - kierunek DYSCYPLINY PLASTYCZNE W ARCHITEKTURZE

Plany zajęć w roku akademickim 2016/2017 w załączeniu


W SPRAWIE FAKTUR

osoby które życzą sobie otrzymać fakturę (za czesne) proszone są o wypełnienie wniosku w załączeniu i przesłanie go na adres: a.tomaszewska@asp.wroc.pl

kntakt z księgowością POK. NR 112M lub TEL. 71 3438031 WEWN. 231

UWAGA FAKTURY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE W TYM SAMYM MIESIĄCU W KTÓRYM BYŁA DOKONANA OPŁATA

Załączniki