Egzaminy na wyjazdy zagraniczne

Studenci, którzy chcą starać się o wyjazd na wymianę zagraniczną (studia i praktyki) na rok ak. 2017-2018, muszą udokumentować znajomość języka obcego (na formularzu aplikacyjnym jest miejsce na wpisanie informacji na ten temat).

Wszyscy studenci I roku studiów zobowiązani są odbyć krótką rozmowę kwalifikacyjną w języku obcym (zwaną później „egzaminem na wyjazdy zagraniczne”), celem udowodnienia zaawansowanej znajomości języka oraz słownictwa specjalistycznego z danego kierunku. Możliwości zwolnienia z tego wymagania są przedstawione poniżej.

Studenci II roku, którzy otrzymali z lektoratu ocenę niższą niż 4,5, zobowiązani są odbyć krótką rozmowę kwalifikacyjną w języku obcym (zwaną później „egzaminem na wyjazdy zagraniczne”), celem udowodnienia zaawansowanej znajomości języka oraz słownictwa specjalistycznego z danego kierunku. Możliwości zwolnienia z tego wymagania są przedstawione poniżej.

Z egzaminu na wyjazdy zagraniczne zwalnia:

- certyfikat CAE lub CPE, DELF B1, ZMP; ZOP; KDS; GDS; ÖSD, DSD II; DSH, DELE Intermedio, DELE Superior

- zaliczenie egzaminu specjalistycznego organizowanego przez Zakład Języków Obcych naszej uczelni (dotyczy studentów studiów stacjonarnych) z oceną co najmniej 70%.

Szczegóły dotyczące przygotowania się do tego egzaminu znajdziecie w zakładce: teksty do egzaminów.

Zaświadczenia o znajomości języków obcych nie mogą być starsze niż 4 lata!

W razie jakichkolwiek wątpliwości,  studentów studiów stacjonarnych prosimy o kontakt ze swoim nauczycielem języka obcego z Zakładu Języków Obcych, lub innych studentów – o kontakt z nauczycielem odpowiedzialnym za odpowiedni kurs:

1. język angielski:

- Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa: Beata Ludwiczak blu@asp.wroc.pl

- Wydział Ceramiki i Szkła: Anita Majcher amaj@asp.wroc.pl

- kierunki: Grafika, Malarstwo i Rzeźba: Dorota Kopacz dkt@asp.wroc.pl

- kierunki Sztuka Mediów i Mediacja Sztuki: Maciej Ignaczak m.ignaczak@asp.wroc.pl

2. język hiszpański: Agata Sikora-Jańska agatasikorajanska@asp.wroc.pl

3. język francuski: Małgorzata Mońka mmo@asp.wroc.pl

4. język niemiecki: Elżbieta Bochenek-Kowalska elzbietabochenekkowalska@asp.wroc.pl

EGZAMIN USTNY: poświadczający znajomość języka obcego przed wyjazdem na wymianę bądź praktykę zagraniczną odbędzie się w dniach 14-17.02.2017 (z wyjątkiem studentów II roku AWiW uczących się języka angielskiego, którzy egzamin ustny będą mieli tydzień później). W  dniu 13.02 na tablicy przy Biurze Współpracy z Zagranicą (P102A) do godz. 14.00 będzie wisiała kartka, na której będzie można się zapisywać na egzamin. Egzamin odbędzie się we wtorek, środę i czwartek. Godziny zdawania dla poszczególnych osób umieścimy na www Zakład Języków Obcych w poniedziałek wieczorem.

Uprzejmie prosimy pytania i wątpliwości dotyczące egzaminów językowych przesyłać do lektorów w Zakładzie Języków Obcych, a nie do Biura Współpracy z Zagranicą!