Egzamin Design English

W dwóch pierwszych tygodniach letniego semestru odbędzie się egzamin z języka angielskiego dla studentów II roku Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii (Design English).

Egzamin będzie składał się z dwóch części - pisemnej i ustnej.

Część pisemna odbędzie się:
dla studentów architektury wnętrz i scenografii w poniedziałek 13.02.2017 o godz.11.30
dla studentów wzornictwa we wtorek 14.02.2017 o godz. 11.30, w Auli przy Placu Polskim.

część ustna zostanie przeprowadzona tydzień później - informacja na tablicy info przy Garncarskiej i przy pokoju 117 (Plac Polski).

Do części ustnej zostaną dopuszczeni studenci, którzy w części pisemnej otrzymają co najmniej 50% punktów, oraz te osoby, które otrzymają poniżej 50%, ale chcą starać się o wyjazd na wymianę zagr. (ci ostatni – proszę czytać poniżej).

Osoby, które zdadzą egzamin na co najmniej 60%  (część pisemną i ustną), otrzymają specjalny certyfikat o znajomości terminologii w języku angielskim z zakresu Design.

Wynik tego egzaminu uprawnia do starania się o zgodę na wyjazd na wymianę zagraniczną. Na formularzu wpisujecie wynik egzaminu ustnego.

Osoby, które nie zaliczyły części pisemnej, a chcą starać się o wyjazd na wymianę, muszą przygotować teksty: Interior Design lub Industrial (Product) Design lub Stage Design (w zależności od kierunku) – znajdują się one w zakładce: teksty do egzaminów. (Jest potrzebne hasło – proszę do mnie napisać, to je podam: blu@asp.wroc.pl)

Egzamin Design English ma wpływ na ocenę końcową z języka angielskiego (czyli po IV sem.) Liczba punktów z egzaminu stanowi 80% oceny, 15% to zadania domowe, 5% obecności.

EGZAMIN JEST ORGANIZOWANY TYLKO W JEDNYM TERMINIE, NIE MA MOŻLIWOŚCI POPRAWIENIA GO ANI NAPISANIA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE (CO NAJWYŻEJ W KOLEJNYM ROKU AK.)

Beata Ludwiczak
st.wykł. języka angielskiego