Studia podyplomowe

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu prowadzi studia podyplomowe na kierunkach:

  • Studium Podyplomowe "Dyscypliny Plastyczne w Architekturze" 
  • Podyplomowa specjalizacja kierunkowa"( dla absolwentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na uczelni artystycznej)
  • Studia podyplomowe "Malarstwo"
  • Studia podyplomowe "Mediacja Sztuki"
  • Studia podyplomowe w języku angielskim Interdisciplinary Printmaking

Bliższe informacje o poszczególnych kierunkach studiów dostępne na stronie studiów podyplomowych.


inf/zam:

M. Szumiejko DOS