Studia podyplomowe

Obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu prowadzi studia podyplomowe na kierunkach:

  • Studium Podyplomowe "Dyscypliny Plastyczne w Architekturze"
    • "Podyplomowa specjalizacja kierunkowa"(wszystkie kierunki studiów prowadzone na uczelni)
  • Podyplomowe studia "Malarstwo w środowisku nowych mediów"
  • Studia podyplomowe "Malarstwo"
  • Studia podyplomowe w języku angielskim Interdisciplinary Printmaking

Bliższe informacje o poszczególnych kierunkach studiów dostępne na stronie studiów podyplomowych.