REKRUTACJA na niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim

STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym z wykładowym językiem angielskim, studia płatne

Kontakt:

mgr Karolina Bykowska

Biuro Współpracy z Zagranicą / International Relations Office

pokój / room 102P  Pl. Polski 3/4  50-156 Wrocław

 e-mail: k.bykowska@asp.wroc.pl

tel.: 71 343 80 31 wew. 232

Biuro otwarte od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00 - 14.00

Opening hours: Monday - Thursday 11 a.m. - 2 p.m.

piątek – nieczynne

On Friday the office is closed.

Więcej informacji na temat rekrutacji na studia doktoranckie w języku angielskim (more information about admission to part-time doctoral studies in English, Faculty of Graphics and Media Art) - tutaj(here)