RADCA PRAWNY UCZELNI

Wrocław, 14.12.2016r.

Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta  we Wrocławiu ogłasza konkurs  na stanowisko RADCY PRAWNEGO UCZELNI.

Wymagania wobec kandydata:

1) Biegła znajomość zagadnień prawnych w zakresie:

  • Ustawy o Nauce i Szkolnictwie Wyższym;
  • Prawa cywilnego;
  • Prawa Zamówień Publicznych;
  • Prawa Pracy;
  • Ustawy o Finansach Publicznych;
  • Kodeksu Postepowania Administracyjnego;

mile widziana będzie znajomość ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych oraz języka angielskiego.

2) Doświadczenie zawodowe: min. 5 lat, w tym min. 3 lata w jednostkach  sektora finansów publicznych.

3) Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa zlecenie.

4) Oczekiwania dotyczące dostępności radcy prawnego: wykonywania w/w obsługi prawnej w siedzibie zamawiającego  przy pl. Polskim ¾ we Wrocławiu minimum 2 dni w tygodniu, a w pozostałe dni możliwość kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

5) Oferty współpracy proszę przesyłać doga mailową na adres: m.wozniak@asp.wroc.pl do dn. 27.12.2016.r. do godz. 10.00