Stypendia pozauczelniane


PRZEWODNIK PO STYPENDIACH, KONKURSACH I PROGRAMACH

UWAGA!! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało „Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach” przeznaczony dla młodych naukowców, w którym to znajdą Państwo wiele ważnych informacji m. in. na temat stypendiów i grantów, o które mogą się Państwo ubiegać.


Pieniądze dla doktorantów: co, gdzie i jak?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci.

Na stronie MNiSW znalazły się oferty dla doktorantów z największych instytucji naukowych w Polsce: od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, do Polskiej Akademii Nauk i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Więcej info: http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/


Stypendia rządu francuskiego na rok 2017-2018

Terminy: nabór wniosków do 5 marca 2017 r.

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską.

Więcej info: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-2017-2018.html

Informator Ambasady Francukiej: http://www.institutfrancais.pl/uploads/drive/nauka/bgf/Prezentacja_BGF_2017.pdf

Aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska


              
Załączniki