Stypendia pozauczelniane


PRZEWODNIK PO STYPENDIACH, KONKURSACH I PROGRAMACH

UWAGA!! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało „Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach” przeznaczony dla młodych naukowców, w którym to znajdą Państwo wiele ważnych informacji m. in. na temat stypendiów i grantów, o które mogą się Państwo ubiegać.


Pieniądze dla doktorantów: co, gdzie i jak?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci.

Na stronie MNiSW znalazły się oferty dla doktorantów z największych instytucji naukowych w Polsce: od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, do Polskiej Akademii Nauk i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Więcej info: http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/


Fulbright Junior Research Award 2018/19

Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-19 trwa do 19 maja 2017 roku.

Więcej info: http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/

Aktualizacja: M. Łukasik-Duszyńska


              
Załączniki