Interdisciplinary Printmaking

Niestacjonarne, jednoroczne wieczorowe studia podyplomowe w języku angielskim Interdisciplinary Printmaking

Kierownik: prof. Christopher Nowicki

Przyjmowanie aplikacji: do 30 czerwca 2016
do 15 września 2016 (w przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń) 

Rozpoczęcie zajęć: 1 października 2016

Opłata za jeden rok studiów: 1500 EUR za semestr

Wszystkie informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się także na stronie www.printmaking.asp.wroc.pl.

Kontakt:

Biuro Studiów Podyplomowych / pokój 415M
poniedziałek–wtorek 10:00–15:00
Tel. 71 343 80 31 (wew. 272)
E-mail: printmaking@asp.wroc.pl

W roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 studia podyplomowe Interdisciplinary Printmaking były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki