PROGRAM ERASMUS+

ERASMUS+
Europejski Program wymiany studentów powstał w 1987 roku. W 1995 roku program Erasmus został włączony do pakietu edukacyjnego Sokrates i w kolejnych edycjach występował pod nazwą Sokrates I oraz Sokrates II. W latach 2007-13 Program zmienił nazwę na Lifelong Learning Programme Erasmus, a od roku 2014 (2014-2020) będzie zastąpiony przez nowy Program Erasmus+, który jest połączeniem wszystkich dotychczasowych mobilnych programów edukacyjnych.
Głównym założeniem programu nadal jest wymiana zagraniczna studentów, dydaktyków oraz pracowników uczelni w obrębie m.in. krajów Unii Europejskiej.
ASP we Wrocławiu uczestniczy w programie od 2000 roku.

Rekrutacja pracowników na rok ak. 2017/18

Rekrutacja studentów na praktyki wakacyjne w roku ak. 2017/18

Rekrutacja studentów na staże absolwenckie w roku ak. 2018/19 (absolwenci mogą wyjechać na staż Erasmus+ pod warunkiem, że zostaną zrekrutowani na ostatnim roku studiów)

Rekrutacja studentów na wyjazdy na studia w ramach wymiany studenckiej na rok ak. 2018/19

Więcej informacji na temat Programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/