Mediacja Sztuki Współczesnej

Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu  prowadzi nabór na dwuletnie zaoczne studia podyplomowe na kierunku:   

MEDIACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ          

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2017/18 ROZPOCZYNA SIĘ W CZERWCU 2017 r.               

Mediacja Sztuki Współczesnej to kierunek przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą nadać swoim zainteresowaniom związanym ze sztuką wymiar praktyczny, zawodowy i rynkowy:

Mediacja jako kierunek powstał z myślą o edukacji stawiającej na dialog, połączenie różnych środowisk i doświadczeń, dlatego kierunek ten spodoba się kandydatom, którzy chcą doświadczyć nie tylko wiedzy z obszaru proponowanych zagadnień teoretycznych, ale także praktyki w wybranych pracowniach malarskich i rzeźbiarskich.

Jesteśmy otwarci na KANDYDATÓW

 • świeżych absolwentów wybranych kierunków uniwersyteckich, związanych z Historią Sztuki, Dziennikarstwem, Polonistyką, Kulturoznawstwem
 • specjalistów ds. marketingu, webdesignerów, pracowników mediów, reklamy, struktur promocyjnych
 • dla członków stowarzyszeń, fundacji, pracowników urzędów miejskich
 • osób działających w obszarze języka wizualnego, pragnących poznać jego struktury, zasady, reguły
 • seniorów, którzy chcą spełnić swoje marzenia o wykształceniu artystycznym. 

nasz ABSOLWENT

 • będzie posiadał gruntowną i szeroką wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących historii, estetyki i krytyki sztuki współczesnej,
 • będzie znał i umiał skonstruować krytyczną wypowiedź w oparciu o tradycyjne (tekst publicystyczny) i nowoczesne media (umiejętność poruszania się w sieci pod tym kątem i korzystania z jej narzędzi promocyjnych i krytycznych),
 • znał podstawowy zakres pracy w galerii i instytucjach kultury, podstawy promocji sztuki i pracy kuratora oraz organizatora festiwali.
 • umiał posłużyć się i wykonać własną wypowiedź artystyczną za pomocą środków rysunkowych, malarskich, rzeźbiarskich.
 • będzie posiadaćwiedzę dotyczącą rozróżnych gatunków artystycznej wypowiedzi
 • potrafił nazwać narzędzia, za pomocą których dzieło powstało.
 • będzie posiadał podstawową znajomość rynku sztuki, instytucji i środowisk twórczych na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. 

                            MEDIACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Chcesz poznać świat sztuki?
Dzięki nam zrozumiesz dlaczego sztuka potrafi być piękna, oburzająca i fascynująca zarazem.

Chcesz rozwinąć swój zmysł smaku estetycznego?
Nauczymy Cię, jak oceniać zgodnie z zasadami języka sztuki produkty wizualne.

Czujesz, że chcesz być bardziej twórczy i niekonwencjonalny?
Otworzymy Ci drzwi do zajęć manualnych w pracowniach artystycznych.

Odkryj swoje nowe możliwości pod okiem profesjonalnych artystów, krytyków i teoretyków.

Rozpocznij Studia Podyplomowe na Mediacji Sztuki Współczesnej
w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.

LIMIT PRZYJĘĆ: maksimum 20 osób, brak limitu wieku

Warunkiem przyjęcia jest: ukończenie studiów I lub II stopnia.
Zajęcia odbywać się będą, co dwa tygodnie w soboty i niedziele 

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy
2. kopia dyplomu
3. 2 fotografie
4. ksero z dowodu osobistego
5. potwierdzenie wniesienia opłaty I raty czesnego w kwocie 500,- zł

Koszt kształcenia:

2.000,- zł /semestr(pierwsza rata w kwocie 500,- zł płatna przy wpisie)
- wpłacać można w kasie Uczelni (pon.-piąt.) w godz. 12.00-14.00
lub na konto ING BS S.A. O/Wroclaw    93105015751000000502696594

KONTAKT:

m.szumiejko@asp.wroc.pl 

tel 71 34-380-31 wew. 303

Kierownik studiów: prof. nadzw. Daria Milecka
mediacjawspolczesna@gmail.com

Profil na Facebooku

Zapraszamy!

Załączniki