Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne Projektowanie Graficzne w roku akademickim 2017/2018

Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne Projektowanie Graficzne w roku akademickim 2017/2018

Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku Grafika specjalność Projektowanie Graficzne w roku akademickim 2017/2018

Wyniki w załączeniach


Kierownik studiów

dr hab. Artur Skowroński

Załączniki