Wystawa Wrocławskiej Szkoły Grafiki w Szwecji.

Wystawa Wrocławskiej Szkoły Grafiki w Szwecji.

Wystawa Wrocławskiej Szkoły Grafiki w Szwecji.

Czas trwania: 14.01 - 5.02.2017
Miejsce: EDSVIK KONSTHALL, Sollentuna
Inauguracja: 14.01.2017, prowadzona przez  Doktorza Honoris Causa Akademii Sztuk Pieknych im. E. Gepperta we Wrocławiu - Mikaela Kihlmana.

Wrocławska Szkoła Grafiki tworzona jest przez trzy generacje artystów związanych z Katedrą Grafiki

Artystycznej Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych - jej

dydaktyków, a w większości także jej absolwentów. Już ten fakt sprawia, iż jest to zjawisko

różnorodne, a w dodatku ciągle podlegające zmianom. Jednak istnieje szereg czynników je

konsolidujących. Do najważniejszych należą niewątpliwie: wpływ procesu kształcenia na

wrocławskiej ASP (wcześniej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych) oraz tradycji

środowiska, wyrażającej się w skłonności wrocławskich grafików do sięgania po określoną stylistykę i

metodę kreowania świata wyobrażonego, która, jak się okazało, przyciąga podobnie myślących

twórców; ostatnim czynnikiem jest, paradoksalnie, niesłabnąca energia, motywująca nieustannie

młodsze pokolenia do wychodzenia poza wypracowane status quo.

Kształcenie na wrocławskiej uczelni plastycznej przebiega równolegle w dwóch kierunkach: grafice

artystycznej i projektowaniu graficznym. Pomostem łączącym obie dziedziny grafiki jest, w

środowisku wrocławskim, sposób myślenia o przedstawieniu, realizujący się w formuje, którą w

dużym uproszczeniu można by nazwać "obrazowo-narracyjną". Posługiwali się nią - w projektowaniu

plakatów - absolwenci wrocławskiej uczelni, którzy wpisali się w historię Polskiej Szkoły Plakatu: Jan

Jaromir Aleksiun, Eugeniusz Get Stankiewicz (obaj wykładali na wrocławskiej uczelni) i Jerzy

Czerniawski. Formę swych projektowych realizacji opierali oni na surrealizmie - dla nich świecie

nieskrępowanej wyobraźni, do którego przemycali wątki wyrażające niepokój związany z czasami, w

jakich żyli (lata socjalizmu i narzuconych przez niego ograniczeń) i manifestowali niezgodę na nie.

Także dla młodszego pokolenia twórców - zajmujących się grafiką artystyczną - surrealizm stał się

przestrzenią nieskrępowania, w której mogli i mogą nadal rozgrywać akcje opowieści, osadzać

wspomnienia, rozprawiać się z obawami i traumami, a w końcu - wypowiadać się na aktualne tematy,

czyniąc z niego tło dla ideowo zaangażowanych wypowiedzi, w których poruszane są zagadnienia

związane chociażby z życiem jednostki we współczesnym świecie.

Zakres tematów poruszanych przez wrocławskich twórców podlega zresztą ciągłym poszerzeniom. I

nie tylko on. Energia środowiska, zainicjowana w latach 60. XX w. i wyrażająca się ówcześnie w

różnorodnych poszukiwaniach wychodzących poza współczesną definicję sztuki, pcha - zwłaszcza

młodych twórców - w kierunku nowych technik graficznych i udoskonalaniu już istniejących, ale

także ku rozszerzaniu grafiki o działania intermedialne, w których łączą się, na przykład: grafika z

fotografią, grafika z rzeźbą i grafika z instalacją, czy też takich, w których na plan pierwszy wysuwa

się nie ostateczny efekt, ale proces tworzenia.

Współczesny obraz Wrocławskiej Szkoły Grafiki określają swą twórczością: Jacek Szewczyk, Paweł

Frąckiewicz, Christopher Nowicki, Przemysław Tyszkiewicz, Anna Janusz-Strzyż, Małgorzata

ETBER Warlikowska, Aleksandra Janik, Mariusz Gorzelak, Agata Gertchen, Marta Kubiak, Anna

Kodź, Magdalena Czerniawska, Sebastian Łubiński, Wojciech Kołacz, Paweł Puzio, Marta Lech,

Zuzanna Dyrda i Sofia Palma.

Autor: Lena Czerniawska
Zamieścił: Paweł Puzio

Galeria:

  • Wrocławska Szkoła Grafiki w Szwecji
Więcej »