Konkurs na logo Gminy Świątniki Górne

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na znak graficzny (logo) Gminy Świątniki Górne.

Logo będzie wykorzystywane we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych Gminy Świątniki Górne.

Logo Gminy Świątniki Górne powinno jednoznacznie kojarzyć się z Gminą, wyrażać jej charakter. Krótka charakterystyka Gminy została opisana w załączniku nr 2 do Regulaminu. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Gminy (www.swiatniki-gorne.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Prace przyjmowane będą od 13 kwietnia do 4 maja 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 15 maja 2017 r. na stronie internetowej Gminy Świątniki Górne.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 złotych brutto.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest: Aleksandra Piegza, Referat Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne tel. 12 2704030 wew.65, e-mail: promocja@swiatniki-gorne.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie:
http://www.swiatniki-gorne.pl/page/153,aktualnosci-wszystkie.html?id=345

www.facebook.com/gminaswiatniki